Portal Mapowy „Zielony Kraków”

Firma ProGea Consulting wykonała portal „Zielony Kraków”. Serwis ten oparto na technologii wolnego oprogramowania (ang. Open Source). Geoportal ten udostępnia dane przestrzenne, stworzone na potrzeby opracowania „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa” ale także wiele innych geodanych, przygotowanych w ramach innych projektów . Architektura i rozwiązania technologiczne aplikacji WebGIS „Zielony Kraków” w pełni zabezpieczają interoperatywność poprzez […]


12