Chwaliszowice_NMT_miniaturaArcheologia to nauka o przeszłości człowieka, która jest odtwarzana na podstawie materialnych pozostałości i śladów jego działań. Do niedawna jedynymi metodami badań archeologicznych były analizy źródeł i wydobywanie z nich informacji  (np. analizy map, analizy środowiska naturalnego)  oraz metody poszukiwawcze (terenowe). Wykopaliska to jedna z najważniejszych metod stosowanych w archeologii. Wiąże się ona jednak z destrukcyjną działalnością człowieka – w procesie badań część stanowiska archeologicznego ulega zniszczeniu. Tego eksperymentu nie da się powtórzyć, a ponadto najczęściej jest on czasochłonny. W dzisiejszych czasach, by ochronić istniejące oraz rozpoznać nowe stanowiska archeologiczne, eksploratorzy poszukują alternatywnych i niedestrukcyjnych metod pozyskiwania informacji na temat interesujących ich obszarów. Jedną z najbardziej docenianych, a zarazem zaskakująco precyzyjnych metod jest lotniczy skaning laserowy (LiDAR). LiDAR jest jedną z najnowocześniejszych metod pozyskiwania informacji na temat terenu. Jest to jedyna technologia, która w stosunku do tradycyjnych metod w nieporównywalnie krótkim czasie  pozwala na przeprowadzenie badań na rozległych terenach, włącznie z dokumentacją tego, co znajduje się pod koronami drzew. Lasy porastają ok. 30% powierzchni Polski. Do niedawna nie istniał sposób, który pozwoliłaby archeologom na przeprowadzenie dokładnych, a zarazem szybkich badań na terenach podmokłych czy zalesionych. Dzięki unikalnej właściwości skaningu lotniczego – przenikania przez szatę roślinną – metoda ta stanowi idealne rozwiązanie dla terenów wcześniej uznawanych za niedostępne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma ProGea Consulting oferuje szeroki wachlarz usług związanych z generowaniem produktów i pozyskiwaniem informacji niezbędnych do dalszych badań i analiz archeologicznych. Świadczymy usługi związane z dystrybucją danych LiDAR (udostępnionych w ramach państwowego projektu ISOK), jak również wykonujemy prace na przekazanych nam chmurach punktów. W zależności od oczekiwań Klienta produkty wykonujemy w środowisku Microstation (aplikacje Terrasolid) i/lub ArcGIS. Oferta może obejmować usługi takie jak:

  • automatyczna oraz manualna klasyfikacja chmury punktów;
  • filtracja nieprzydatnych klas (np. roślinność, low points);
  • generowanie produktów: Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu, relief cieniowany.

Oferowane przez nas produkty stanowią najlepsze źródło do obserwacji i lokalizacji trudno dostępnych obiektów o własnej formie terenowej. Główne obszary działań, jakich się podejmujemy to:

  • wykrywanie pozostałości stanowisk archeologicznych, fortów, pozostałości instalacji militarnych, kopców strażniczych itp.
  • lokalizacja trudno dostępnych obiektów (np. wały, kurchany, grodziska);
  • pozyskiwanie informacji terenowych na terenach zalesionych oraz tam gdzie roślinność utrudnia obserwację;
  • wykrywania nowych obiektów zabytkowych oraz ich dokładnego dokumentowania w postaci cyfrowej;
  • weryfikacji dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych oraz innych obiektów związanych z działalnością człowieka w przeszłości.

Galeria

button_powrot