Teledetekcja

Teledetekcja

Wykonujemy zaawansowane analizy w oparciu o dane teledetekcyjne jak również przeprowadzamy processing surowych danych do żądanej postaci (np. georektyfikacja, resolution merge). Dostarczamy również dane pochodne, które mogą zostać wykorzystane np. do automatycznej klasyfikacji obiektowej (GEOBIA). Wykonujemy szerokie spektrum operacji, w zależności od potrzeb klienta.

 

GEOBIA

Dział GIS specjalizuje się w obiektowej metodzie klasyfikacji zobrazowań teledetekcyjnych, określanej mianem GEOBIA (ang. GEographic Object-Based Image Analysis). Jest to nowatorska metoda, która łączy dokładność manualnej  wektoryzacji ekranowej z szybkością tradycyjnej klasyfikacji pikselowej. 2013-08-02 12 25 50

Mapa pokrycia i użytkowania terenu

Mapa pokrycia i użytkowania terenu (ang. LULC) może być produktem samodzielnym, lub też stanowić podstawę do dalszych analiz. Wynik klasyfikacji najczęściej wykorzystywany jest w celu aktualizacji treście map tematycznych, takich jak mapy glebowo – rolnicze. W tym przypadku GEOBIA pozwala z dużą dokładnością wyznaczać klasy pokrycia terenu dla obszarów wielkości województwa lub większych. Sporządzenie aktualnych map pokrycia i użytkowania terenu jest kluczowe dla potrzeb modelowania GIS, dla przykładu oceny zagrożenia erozyjnego gleb użytkowanych rolniczo, jaką ProGea Consulting przeprowadziła dla województwa małopolskiego. Analiza taka pozwala wskazać miejsca szczególnie zagrożone erozją, to natomiast pozwała zastosować metody gospodarowania przeciwdziałające nasilaniu się zjawiska lub powstaniu terenów zagrażających ludności (np. osuwisk). Jednym z najciekawszych zastosowań klasyfikacji obiektowej jest analiza zmian w pokryciu terenu w ciągu lat. Wykonują detekcję zmian w zasięgu np. województwa można zaobserwować wiele procesów przemian krajobrazu, takich jak rozwój terenów zurbanizowanych lub też proces zwiększania lesistości kraju. warsztaty_srodowiskowe_obiekty

Do pobrania

Artykuł: Klasyfikacja pokrycia terenu metodą OBIA wraz z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye. Artykuł: Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolskce na podstawie klasyfikacji OBIA oraz analiz przestrzennych GIS. Artykuł: Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej (OBIA) zobrazowań teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS.Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0