Nasza oferta w zakresie ochrony środowiska:

  • monitorowanie zmian w przestrzeni 3D miast, aglomeracji oraz obszarów chronionych;
  • inwentaryzacja obszarów katastrof naturalnych: huraganów, pożarów i powodzi;
  • modelowanie NMT pod kątem kontroli wałów przeciwpowodziowych;
  • monitoring brzegów rzek oraz morskich;
  • analizy szaty roślinnej w miastach i obszarach chronionych (wskaźniki 3D roślinności);
  • wykrywanie zmian przemieszczeń wydm;
  • automatyczne wykrywanie sukcesji wtórnej na obszarach rolniczych i chronionych oraz wylesień;
  • analizy zmian czasowych LULC w obszarach Parków Narodowych i Natura 2000;
  • analizy widoczności dla potrzeb Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Galeria

button_powrot