Podatek deszczowy

Coraz więcej polskich gmin wprowadza podatek „od deszczu”, naliczany w zależności od kubatury powierzchni odwadnianej siecią kanalizacyjną. Firma Progea Consulting proponuje nowoczesne rozwiązanie w postaci baz danych GIS. Analizy przestrzenne wykonane w oparciu o dane geoinformatyczne w nich zawarte dają dokładne informacje na temat terenu opracowania. Oferta naszej firmy skierowana jest do gmin i przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych, które korzystając z doświadczenia innych polskich miast oczekują rzetelnych analiz geoinformatycznych umożliwiających nowe spojrzenie na obsługę wód opadowych, w zależności od indywidualnych potrzeb ich mieszkańców i klientów. Podstawa prawna:

 • „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747)
 • „Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” z dnia 28 czerwca 2006r (Dz. U. Nr 127 poz. 886).

Analizy przestrzenne, dotyczące odprowadzenia wód opadowych opierają się na indywidualnym podejściu do zagospodarowania terenu każdej nieruchomości. Obszar opracowania podlega klasyfikacji ze względu na przepuszczalność wody. Odbywa się to w oparciu o:

 • wielkoskalowe ortofotomapy lotnicze (w skali 1:200 lub większej)
 • mapę ewidencyjną w postaci cyfrowej
 • warunki zabudowy ( w zależności od preferencji klienta)

W przypadku braku mapy cyfrowej, wykonujemy również wektoryzację map analogowych. Etapy budowania bazy GIS:

 • Pozyskanie krawędzi dachów (środowisko 3D)
 • Kontrola topologiczna zintegrowanych danych ewidencyjnych (granice działek ewidencyjnych, budynki)
 • Klasyfikacja budynków ze względu na funkcje użytkowania. Określenie głównych kierunków spływu wody opadowej na dachach budynków
 • Pozyskanie informacji o poziomie przepuszczalności elementów zagospodarowania terenu

Zastosowanie bazy danych GIS:

 • informacje na temat przepuszczalności elementów zagospodarowania terenu w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości
 • obliczenie statystyk dotyczących sumy powierzchni przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych – prognozowanie kosztów odprowadzania ścieków w na terenie gminy
 • aktualne i poprawne topologicznie informacje o stanie faktycznym zagospodarowania terenu, znajdujące szerokie zastosowanie w innych dziedzinach gospodarki przestrzennej gmin

GaleriaWarning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0