Oferta działu Środowisko:

  • wykonujemy projekty Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz  Planów Ochrony dla parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów,
  • koordynujemy projekty środowiskowe,
  • prowadzimy inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji i dokumentów planistycznych,
  • przeprowadzamy monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz zabiegów z zakresu ochrony czynnej,
  • przygotowujemy oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000.