Nasza oferta w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

  • projektowanie i wizualizacja 3D przebiegu dróg i autostrad, linii kolejowych, rurociągów;
  • inwentaryzacja obiektów liniowych technologią MLS (linie kolejowe, metro, linie tramwajowe) oraz towarzyszącej im infrastruktury;
  • mapowanie spadków dróg oraz analizy widoczności oznakowania poziomego i pionowego na drogach;
  • ortofotomapy dróg i autostrad technologią MLS.

Przykładowa animacja z chmury punktów MLS z Helsinek (wykonanie Terrasolid):  

Galeria

button_powrot