R3 TREES

r3trees

 

R3 TREES to nowy, innowacyjny produkt firmy ProGea Consulting.

Jest to zaawansowane, a jednocześnie bardzo intuicyjne narzędzie, łączące systemy baz danych z informacją geograficzną (mapą), służące do zarządzania i monitorowania urządzonych terenów zieleni. Aplikacja umożliwia w jednym module gromadzenie danych oraz wykonywanie szeregu poleceń, wdrażając tym samym sprawną organizację pracy, co znacząco zwiększa jakość i efektywność prowadzonych zadań.

strona-logowania_r3_zmnR3 TREES to aplikacja przeznaczona do zarządzania i monitorowania drzew czy krzewów, ale także obiektów tzw. małej architektury (tj. lampy, ławki, kosze na śmieci), placów zabaw, nawierzchni czy nawet systemów nawadniania, których utrzymanie i konserwacja jest zadaniem nie tylko władz lokalnych, ale także prywatnych inwestorów.

System umożliwia przechowywanie szczegółowych danych na temat stanu zdrowotnego drzewa lub stanu technicznego urządzenia zabawowego, przez co realnie przyczynia się do utrzymania i poprawy bezpieczeństwa w terenach zieleni i na placach zabaw.

Aplikacja pozwala na definiowanie oraz przydzielanie priorytetów do zlecanych zadań wykonawcom, którzy w łatwy sposób logują się do systemu mając dostęp do opisu zlecenia i map. System na bieżąco monitoruje wykonywanie zadań, umożliwia kosztorysowanie zleceń (zdefiniowanie cennika), naliczanie kar umownych za niezrealizowane lub nieterminowo wykonywane zadania, wprowadzenie alertów do zleceń, oraz generowanie raportów i statystyk.

tablet_r3_zmnR3 TREES jest stworzony do pracy nie tylko w biurze, ale także w terenie. Aplikacja mobilna pozwala na uzupełnianie informacji o obiektach (drzewach, trawnikach, ławkach itd.) w czasie trwania inspekcji. Można dzięki niej wykonać zdjęcie danego obiektu i za pomocą GPS’a zamontowanego w tablecie wskazać jego lokalizację. Konserwatorzy obszarów zielonych mogą zaś od razu po zakończeniu zadania wysłać raport wraz z dołączoną fotografią.

Najbardziej rozbudowanym modułem aplikacji jest ten dotyczący drzew, krzewów, grup krzewów oraz żywopłotów. Poza podstawowymi parametrami, takimi jak: gatunek, średnica korony, obwód pnia, wysokość czy wiek, baza danych aplikacji gromadzić może informacje dotyczące stanu zdrowotnego, obecności miejsc lęgowych ptaków czy też zleceń koniecznych do realizacji prac (termin wykonania i koszty realizacji).

Warta podkreślenia jest dostępność w systemie karty oceny drzewa, tj. formularza wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzewa (ang. VTA), który zawiera zakładki szczegółowej oceny każdej części drzewa, a także możliwość określenia konfliktu z bezpośrednim sąsiedztwem oraz klasę zagrożenia, jakie drzewo może stanowić dla otoczenia.

Wprowadzanie geodanych następuje przez bezpośrednią edycję bazy danych w przeglądarce internetowej, aplikacji mobilnej lub poprzez import obiektów w formacie wektorowym Shapefile. Aplikacja umożliwia powiązanie obiektu (np. drzewa) z fotografią cyfrową, jego opisem, czy też innym dokumentem lub warstwą informacyjną (*DOCX, *.XLS, *.DWG, *.PDF, *.JPEG). Klarowność i intuicyjność pozwalają na maksymalne wykorzystanie jej możliwości również przez osoby bez specjalistycznej wiedzy informatycznej.

w1_zmnWszystkie geodane zapisane w bazie danych R3 TREES dostępne są dla zdefiniowanego użytkownika przez przeglądarkę internetową. Część danych dostępna jest jedynie dla autoryzowanych użytkowników. Oznacza to, że każdy użytkownik posiadający dostęp do aplikacji może ingerować w bazę danych oraz przeglądać ją jedynie w zakresie nieprzekraczającym jego kompetencji.

Warto dodać, że aplikacja została całkowicie oparta na rozwiązaniach typu open source, co sprawia, że nie wymaga instalowania dodatkowo płatnego oprogramowania, nie generując tym samym dodatkowych kosztów.

Organizacja bazy danych oraz sposoby jej edytowania to wynik wielu lat współpracy z samorządami największych europejskich miast, które od dawna korzystają z rozwiązania R3 TREES.

R3 TREES to rewolucyjny produkt pozwalający zarządzać terenami zieleni miejskiej w sposób o wiele bardziej wydajny niż dotychczas, dzięki czemu prowadzi zarówno do zwiększenia efektywności pracy jak i zmniejszenia ponoszonych kosztów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Chętnie wyjaśnimy wszelkie Państwa wątpliwości.

 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Bajorek-Zydroń
e-mail: katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl
tel. biuro: +48 12 415 06 41
tel. kom: +48 603 374 905

 

Ulotka #1

Ulotka #2

Wersje R3 TREES