Nasza oferta w zakresie geologii, geomorfologii i górnictwa:

  • monitoring osuwisk i przemieszczeń mas ziemnych technologią ALS i TLS;
  • monitoring deformacji terenu i przemieszczeń budynków w obszarach górniczych;
  • monitoring 3D erozji klifów, brzegów rzek i wybrzeży mórz;
  • skanowanie laserowe wyrobisk i kopalń odkrywkowych (integracja ALS oraz TLS);
  • analizy modeli terenu (NMT, NMPT, zNMPT) pod kątem modelowania zlewni.

Galeria

button_powrot