Uniwersytet Rolniczy – „Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu ArcGIS”

logo_ur_krakow

Referencje_UR

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej


Park Narodowy „Bory Tucholskie” – szkolenie online

600px-POL_Park_Narodowy_'Bory_Tucholskie'_LOGO.svg

referencje_Bory Tucholskie


GUGiK – ” Kontrola danych projektu ISOK”

isok1


Uniwersytet Szczeciński – szkolenie oraz dostawa oprogramowania LP360

1_640

2012-11-28_UniSz_ok

prof. dr hab. Kaziemierz Furmańczyk
Kierownik Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej

Rozbudowa środowiska kontroli danych przestrzennych pozyskiwanych przez GUGiK

1-23214

2012-11-14_ref_LiDAR_ok 2012-11-14_ref_LiDAR_2

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

Dostawa oprogramowania LP360 dla KUL

KUL

2012-11-14_ref_LiDAR_ok

dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL
Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej

Dostawa oprogramowania dla GUGiK

2011-05-11_GUGiK_ok

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju


1