Partnerzy

Naszymi partnerami w programie GeoSTART są:

UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 PB_male_logo

Politechnika Białostocka

UW

Uniwersytet Warszawski