Zastosowania

Wybrane wykorzystanie zobrazowań BlackBridge RapidEye:  

Leśnictwo i ochrona przyrody:

  • wspomaganie wielkopowierzchniowej inwentaryzacji lasów wszystkich własności, aktualne mapy zasięgów lasów, kartowanie obszarów Natura 2000
  • szybka inwentaryzacja uszkodzeń drzewostanów powstałych w wyniku pożarów, wiatrołomów czy okiści oraz analiza ryzyka wystąpienia uszkodzeń (kartowanie zasięgu lasów, kondycji zdrowotnej, zmieszania gatunkowego)
  • monitorowanie gospodarki leśnej (np. określanie dynamiki zmian powierzchni gniazd, zrębów nowych zalesień).

 

Rolnictwo:

  • inwentaryzacja i monitoring stanu zdrowotnego (kondycji) upraw rolniczych
  • prognozowanie zbiorów (plonów, biomasy, określanie procentu pokrycia)
  • analiza ryzyka wystąpienia uszkodzeń (np. od suszy)
  • wspomaganie systemów GIS w precyzyjnym rolnictwie.

 

Analizy wieloczasowe:

  • sprawdzanie postępów inwestycji
  • badanie zgodności przebiegu inwestycji z założeniami planistycznymi
  • detekcja zmian nagłych i długotrwałych.

 

Zobacz charakterystykę systemu BlackBridge RapidEye.

Do pobrania

Zastosowanie BlackBridge RapidEye w rolnictwie – folder w języku angielskim Zastosowanie BlackBridge RapidEye w analizach wielkoskalowych – folder w języku angielskim