Pozyskanie i przetwarzanie danych naziemnego skanowania laserowego

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Ogólny opis szkolenia:

Warsztaty dedykowane dla osób chcących bliżej zapoznać się z nowoczesną dziedziną geodezji, jaką jest naziemne skanowanie laserowe. Uczestnicy szkolenia poznają, w jaki sposób przebiega proces opracowania danych TLS od momentu ich pozyskania do utworzenia ostatecznego produktu.

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób w pełni wykorzystywać korzyści płynące ze stosowania nowoczesnej technologii, jaką jest Naziemne Skanowanie Laserowe. Po zakończeniu kursu, oprócz obsługi skanera Uczestnik będzie potrafił otrzymać na podstawie pozyskanych danych interesujące go produkty takie jak: wektorowy model obiektu 3D, rzuty i przekroje, wyrównana chmura punktów i wiele innych.

Poruszane zagadnienia:

Prace terenowe

 • Przygotowanie osnowy pomiarowej.
 • Prezentacja funkcjonalności skanera.
 • Pomiary terenowe (różnego typy obiektów).

Prace kameralne

 • Metody wyrównania chmury punktów.
 • Filtracja szumów chmury punktów.
 • Wykonanie inwentaryzacji obiektów na podstawie chmury punktów.
 • Kolorowanie chmury punktów.
 • Obliczanie objętości mas ziemnych.
 • Wizualizacja deformacji obiektu w czasie.
 • Modelowanie 3D na podstawie chmury punktów.
 • Integracja pomierzonych danych z danymi lotniczego skanowania.
 • Teksturowanie chmury punktów.
 • Eksport wygenerowanych produktów.

 

formularz zgłoszeniowy Pobierz formularz zgłoszeniowy

Szkolenie TLS Opis szkolenia w formacie .pdf