Nowości w oprogramowaniu LiDAR – LiS 3.0

forest mask, map layer, single tree derivation, tree shape metrics, stem volume, biomass, Laserdata, LIS, LIS Pro 3D, software, LIS Forestry
Oprogramowanie LiS to sztandarowy produkt austriackiej firmy LASERDATA służący do zaawansowanego przetwarzania chmur punktów skanowania lotniczego (ALS) i mobilnego (TLS), wyposażony w narzędzia do przetwarzania chmur punktów oraz przechowywania ich w bazach danych PostGIS. Właśnie na rynku pojawiła się nowa wersja programu, rozszerzająca jego dotychczasowe możliwości.
Należy wspomnieć, że oprogramowanie jest rozszerzeniem aplikacji SAGA. Zaawansowanego darmowego środowiska przetwarzania danych typu GIS, co sprawia, że w jednym miejscu skupiony zostaje cały proces przetwarzania danych przestrzennych, zarówno chmury punktów jak i jej produktów pochodnych.
Funkcjonalność oprogramowania zawarta jest w jego modułach – tematycznych grupach narzędzi, pracujących niezależnie od siebie. Użytkownik kupuje tylko te moduły, których będzie używał, co pozwala na oszczędność pieniędzy przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu funkcjonalności oprogramowania.

 

 LIS_pro_3d_white
Trzon oprogramowania LiS. W pakiecie znajduje się jest 10 bibliotek zawierających ponad 80 narzędzi do przetwarzania chmur punktów. Posiada wszystkie najbardziej podstawowe i najważniejsze funkcje pracy z danymi LiDAR takie jak wykonywanie przekroi przez chmurę punktów, modelowanie powierzchni terenu, wizualizację danych w oknie 3D, kolorowanie chmury punktów, wykonywanie analiz wolumetrycznych i wiele więcej.
city_modeller_white
Zestaw narzędzi służących do modelowania budynków 3D na podstawie chmury punktów. Osiągalny poziom dokładności budynków to LoD2. Trójwymiarowe modele budynków mogą w dalszych procesach zostać wzbogacone o dodatkowe informacje.
LIS_pro
Funkcje w 100% dostosowane do zastosowań leśnych. Umożliwiają na podstawie chmury punktów ALS obliczyć biomasę, wyszukać pojedyncze drzewa, określić ich wysokość i szerokość korony oraz wiele więcej. Wykorzystywane do celów hodowlanych oraz do inwentaryzacji oddziałów leśnych.
LIS_pro
Pakiet narzędzi przy pomocy, których wykryjemy linie nieciągłości terenu, obliczymy szorstkość ternu, wyznaczymy spadek, ekspozycję, czy wykonamy model cieniowany. Wyjściowym produktem są numeryczne modele terenu oraz różnego rodzaju mapy tematyczne.
LIS_pro
Moduł dedykowany rejestracji i orientowaniu chmur punktów oraz obrazów rastrowych. Posiada narzędzia obliczające macierz transformacji oraz wyrównuje chmury punktów wykorzystując algorytm ICP. Rejestruje jednocześnie wiele stanowisk skanowania oraz wykrywa położenie kamery.
LIS_pro
Narzędzia służące do manualnej edycji atrybutów punktów. Wykorzystywane najczęściej do poprawy automatycznej klasyfikacji.
LIS_pro
Pakiet zawierający ponad 50 narzędzi służących do przechowywania chmur punktów oraz danych rastrowych w formie bazodanowej PostgreSQL/PostGIS. Struktura bazy danych usprawnia pracę oraz reglamentuje dostęp użytkowników do danych LiDAR, pozwalając na umieszczenie w bazie ogromnych ilości danych (pokrywających obszar, miasta, województwa, kraju).
LIS_pro
Moduł pozwala na szczegółową analizę chmury punktów pod kątem obliczania różnych cech punktów metodą analizy sąsiedztwa.
LIS_pro
Pakiet służący do wektoryzacji trójwymiarowych obiektów na podstawie danych LiDAR.
LIS_pro
Kompleksowy zestaw narzędzi służący do segmentacji chmury punktów na potrzeby różnego rodzaju analiz. Przeprowadza segmentację chmury na podstawie wpasowania linii, lub płaszczyzny.
LIS_pro
Zaawansowane funkcje automatycznej klasyfikacji chmury punktów, w tym wykrycie w chmurze punktów obszarów tworzących regularne linie/powierzchnie/bryły oraz klasyfikacje punktów leżących na gruncie, budynkach, roślinności.

 

Więcej odnośnie oprogramowania dowiedzą się Państwo pod tym adresem – ProGea.pl – LASERDATA

LIS - ulotka Pobierz ulotkę oprogramowania LIS (.pdf)