LASERDATA

LASERDATA

Oprogramowanie LiS firmy LASERDATA jest aplikacją wykorzystywaną do: przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych LiDAR (ALS, TLS, MLS) oraz  modeli rastrowych. Aplikacja jest rozszerzeniem dla oprogramowaniu typu OpenSource – SAGA, dzięki czemu oprócz danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego możliwa jest obsługa i analiza danych GIS. Ponadto współpraca oprogramowania z bazą danych – PostgreSQL/PostGIS pozwala na przechowywanie danych LiDAR w strukturze  bazodanowej.

LIS_pro
Oprogramowanie LIS składa się z podstawowego zestawu narzędzi – LIS Pro 3D oraz dodatkowych bibliotek funkcji rozszerzających jego możliwości. Dzięki możliwości doboru dodatkowych komponentów każdy Użytkownik ma możliwość spersonalizowania własnego narzędzia do przetwarzania chmury punktów złożonego z tylko tych funkcji, które są mu niezbędne do pracy z danymi LiDAR. Z użyciem całych bloków dodatkowych modułów, możemy uzyskać kompleksowe oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu chmury punktów w celach naukowych (LIS Scientific 3D) czy też produkcyjnych (LIS Production 3D).

LIS_all_white_PL

LIS - ulotka Pobierz ulotkę oprogramowania LIS (.pdf)

 

Galeria