alta4

Aplikacja przeznaczona do obróbki i przetwarzania danych uzyskanych w wyników skanowania laserowego. Aplikacja z łatwością przetwarza miliony punktów, a wszechstronność narzędzi zapewnia jej użyteczność niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest do pomiaru linii transmisyjnych, wyznaczania stref zalewowych, projektowania autostrad, wyznaczania mas nasypów, powierzchni lasów, czy generowania trójwymiarowych modeli miast.
Możliwości aplikacji:

  • Odczytywanie surowych danych laserowych w formatach tekstowych, binarnych,
  • Przegląd chmury punktów w 3D,
  • Definiowanie własnych klas punktów takich jak powierzchnia, roślinność czy budynki,
  • Klasyfikacja automatyczna i manualna punktów,
  • Kasowanie punktów błędnych lub nie właściwie sklasyfikowanych
  • Wykrywanie krawędzi i płaszczyzn dachów budynków oraz linii energetycznych,
  • Eksport barwnych modeli wysokościowych jako obrazów,
  • Tworzenie profili,
  • Wektoryzacja obiektów, poprzez dosnapowywanie się do punktów danej klasy,
  • Zapis sklasyfikowanych punktów do plików tekstowych,

alta4-1alta4-2