V Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej

logomaleW dniach 19 – 20 października 2016 r. na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu odbędzie się V Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej. Hasłem tej edycji jest “Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych”.

Nasza firma jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji.

Bogaty zbiór archiwalnych materiałów teledetekcyjnych gromadzonych w Polsce od lat 40-tych XX wieku, a także coraz lepsza jakość obecnie pozyskiwanych danych w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej pozwala na ich coraz pełniejsze wykorzystanie w ocenie różnorodności biologicznej. W ramach konferencji zaplanowano sesje referatowe i dyskusje skupione wokół wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych, a także chmur punktów (ALS/TLS) w pracach naukowych i aplikacyjnych związanych z detekcją zbiorowisk roślinnych oraz identyfikacji siedlisk kluczowych dla konkretnych gatunków flory i fauny. Do kluczowych zagadnień V Forum BioGIS będą należeć sesje poświęcone analizie danych teledetekcyjnych w środowisku GIS i metodom ich pozyskiwania. Organizatorzy wydarzenia przewidzieli również warsztaty komputerowe z zakresu przetwarzania obrazów i chmur punktów.

Podczas forum będą realizowane następujące zagadnienia:

1. Pozyskiwanie oraz metody przetwarzania danych teledetekcyjnych przy identyfikacji różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych
– Obrazy lotnicze i satelitarne;
– Skaning laserowy (Aerial/Terrestial Laser Scanning);
– Data fusion – Możliwości kompilacji materiałów i technik teledetekcyjnych;
– Materiały archiwalne – możliwości przetwarzania we współczesnej teledetekcji środowiska;

2. Zastosowania aplikacyjne teledetekcji i GIS
– Monitoring zmian pokrywy roślinnej pod wpływem procesów naturalnych i antropogenicznych;
– Wykorzystanie metod teledetekcyjnych i GIS w identyfikacji siedlisk o szczególnym znaczeniu wspólnotowym (Natura 2000);
– Zdalna identyfikacja zbiorowisk roślinnych pod kątem różnorodności roślin, zwierząt i grzybów;
– Automatyczna detekcja gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
– Teledetekcja w ocenie stopnia fragmentacji i zróżnicowania siedlisk przyrodniczych;

Więcej szczegółowych informacji o V Forum oraz zapisy do udziału w nim (w tym w warsztatach) dostępnych jest pod adresem: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis.Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0