Rozdanie nagród za najlepsze prace dyplomowe

W dniu wczorajszym (06.04.2016)  w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie i inżynierskie obronione na kierunku geodezja i kartografia w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.  Do konkursu zostały zgłoszone 56 prac magisterskich oraz 14 inżynierskich z czego 9 zespołów recenzenckich wyłoniło najlepsze prace: 18 magisterskich i 4 inżynierskie.  Laureaci odebrali nagrody z rąk głównego geodety kraju Kazimierza Bujakowskiego i prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisława Cegielskiego.

Nasza firma była współorganizatorem, a także sponsorem trzech nagród – szkolenia za 2000 zł, płatnego stażu oraz ufundowania udziału w konferencji.

Laureaci Konkursu, edycja 2015:

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE

1. miejsce:  Piotr Spadarzewski “Analiza porównawcza funkcjonałów modeli geopotencjału wyznaczanych satelitarnie”; Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej; opiekun: dr inż. Tomasz Olszak
2. miejsce: Adam Potocki “Projekt systemu geoinformacyjnego dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA”; Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; Instytut Geodezji, Zakład teledetekcji i fotogrametrii; opiekun: dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
3. miejsce: Aleksandra Knapik “Optymalizacja nadzorowanej klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych z wykorzystaniem układów GPU i przetwarzania równoległego”; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytutu Geodezji i Geoinformatyki; opiekun: dr inż. Przemysław Tymków

Wyróżnienia:

1. Kinga Wojtkowska “Wykorzystanie szumu cętkowego do klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie obrazów radarowych”; Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP; opiekun: dr inż. Przemysław Kupidura
2. Dominik Piętka “Implementacja Europejskiego modelu Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski”; Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej; opiekun: dr inż. Tomasz Olszak

Kategoria: PRACE INŻYNIERSKIE

1. miejsce: Tomasz Piegat, Wojciech Piotrowski “Wykonanie trójwymiarowego modelu budynku na poziomie LoD3 z wykorzystaniem integracji wybranych technik fotogrametrycznych”; Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP; opiekun: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
2. miejsce: Aleksandra Gontarska, Łukasz Czerwonka “Określenie objętości wybranego zwałowiska materiałów sypkich”; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej; opiekun: prof. dr hab. inż. Józef Czaja
3. miejsce: Kamil Kaczorowski “Budowa kolimatora do wyznaczania niestałości osi celowej lunet geodezyjnych”; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki; opiekun: dr inż. Tadeusz Szczutko

Wyróżnienie:

1. Piotr Michoń “Stworzenie aplikacji do obliczeń geodezyjnych na urządzenia z systemem Android”; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Przedsiębiorczości; opiekun: dr inż. Jacek Derwisz

Gratulujemy Laureatom i zachęcamy do pisania ciekawych prac i zgłoszeń w przyszłym roku.