LP360 w Parku Narodowym Bory Tucholskie

ProGea Consulting została wyłoniona w drodze przetargu na dostawę specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego do przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego.

Przedmiotem zamówienia było oprogramowanie LP360 Advanced (QCoherent) dzięki któremu funkcjonalność oprogramowania ArcGIS (Esri) ulega rozszerzeniu w zakresie przetwarzania danych pochodzących ze skanowania laserowego (LiDAR). Oprogramowanie to pozwoli na pełniejszy opis środowiska przyrodniczego. Na podstawie pozyskanych danych lotniczego skanowania laserowego z pomocą oprogramowania LP360 Advanced będzie można wykonać oraz realizować plany działań ochrony przyrody m. in. w zakresie monitoringu stanu zachowania siedlisk i planowania dalszych działań ochronnych, oceny zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoznawania i monitorowania zagrożeń antropogenicznych (np. zamierzeń inwestycyjnych w otulinie parku). Oprogramowanie LP360 Advanced będzie można wykorzystać do inwentaryzacji i monitoringu roślinności, określaniu cech drzewostanów oraz do realizacji innych niż wymienione zadań, do wykonywania których obliguje plan ochrony. Firma QCoherent jest producentem oprogramowania LP360. Jest to oprogramowanie typu Desktop służące do przetwarzania danych LiDAR m.in. w oprogramowaniu ArcGIS. Ponadto firma w swojej ofercie posiada aplikację LiDAR Server (www.lidarserver.com), która udostępnia chmury punktów pochodzące z różnych technologii LiDAR (ALS, TLS, MMS i in.) szerokiej rzeszy użytkownikom sieci Internet ProGea Consulting od 2011 roku jest wyłącznym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce i w Krajach Nadbałtyckich.