Bieszczadzki Park Narodowy nabył LP360!

Bieszczadzki Park Narodowy dołączył do grona instytucji, które nabyły LP360 do realizacji swoich prac z zakresu przetwarzania danych LiDAR. Przedstawiciele Parku wezmą również udział w 3 dniowym szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez Mateusza Maślankę, które będzie miało na celu zapoznania ich z funkcjonalnością oprogramowania.

Pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego chcą wykorzystać oprogramowanie LP360 do analiz:

  • drzewostanu, wraz z jego zmiennością
  • mikrorzeźby
  • torfowisk, oraz
  • wpływu gospodarki leśnej na jakość drzewostanów

Firma QCoherent jest producentem oprogramowania LP360 służącego do przetwarzania danych LiDAR m.in. w oprogramowaniu ArcGIS. ProGea Consulting od 2011 roku jest wyłącznym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce i w Krajach Nadbałtyckich.