LiS Distribution – zarządzanie i przetwarzanie danych LiDAR w internecie

Webinarium poświęcone było oprogramowaniu LiS Distribution, które daje możliwość dystrybucji danych rastrowych i LiDAR drogą internetową. Ponadto oprogramowanie działając na serwerze pozwala na zarządzanie i przetwarzanie danych LiDAR on-line. Oprogramowanie to dostępne jest w formie testowej na stronie internetowej www.lis-lidar.pl. Aby zalogować się na stronę należy podać nazwę użytkownika: lis-lidar.pl oraz hasło: demo

. LiS Distribution – zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie.pdf