PhotoMapper Desktop

photomapper_desktop_10_w600Photo Mapper Desktop jest oprogramowaniem dedykowane do ArcGIS (ver.9.x oraz 10), pozwalającym na: zarządzanie zdjęciami, importowanie ich do geobazy i tworzenie unikalnej informacji kartograficzno – fotograficznej. Oprogramowanie umożliwia przenoszenie zdjęć archiwalnych (bez zapisu współrzędnych i kierunku) do geobazy na mapę cyfrową (geopozycjonowanie). Dodatkowo oprogramowanie tworzy raporty PDF według potrzeb użytkownika.

Galeria