LiS Point Cloud Analysis

LiS_PC_Analysis

LiS Point Cloud Analysis pozwala na klasyfikację chmury punktów i ekstrakcję obiektów:

  • kalkuklacja statystyk dla chmury punktów oraz obiektów;
  • segmentacja chmury punktów;
  • nadzorowana i nienadzorowana klasyfikacja chmury punktów;
  • podstawowe reguły klasyfikacyjne;
  • tworzenie plików SHP 2D i 3D (np. obrysy budynków);
  • tworzenie modeli budynków.