Komponenty

LIS_komponenty

SERVER

LiS SERVER wykorzystuje system zarządzania relacyjnymi bazami danych PostgreSQL/PostGIS i Tomcat jako bazę danych oraz rozwiązanie serwerowe. LiS SERVER jest bardzo elastycznym modelem danych wspierającym multitemporalne i bezproblemowe ich przechowywanie. Rozwiązanie to umożliwia bardzo dobry dostęp do danych rastrowych i chmury punktów. Aplikacja umożliwia przechowywanie nieograniczonej ilości danych w strukturze bloków lub warstwy, a także szybki i łatwy dostęp do nich. Dane z serwera pobierane są poprzez zaznaczenie obszaru zainteresowania (AOI) i mogą być eksportowane według wybranego atrybutu lub ich konfiguracji.

postgis2logo_saga2all_webbrowser

GUI

LiS GUI jest graficznym interfejsem użytkownika opartym o wolne oprogramowanie SAGA, dostępnym dla klientów typu desktop, pozwalającym na łatwe operacje w oprogramowaniu LiS. GUI umożliwia łatwy dostęp do bibliotek przetwarzania danych oraz pozwala na ich wizualizację w oknie 2D, 3D oraz w oknie profilu. Dodatkowo użytkownicy typu desktop otrzymują dostęp do przetwarzania wsadowego i automatyzacji poleceń z użyciem skryptów (batch, bash, python itp.).

MOD

LiS MOD jest zbiorem modułów oprogramowania LiS do przetwarzania i zarządzania danymi LiDAR. Moduł zaimplementowany jest do GUI aplikacji LiS. Podstawowy pakiet LiS MOD umożliwia zarządzanie bazą danych (np. tworzenie projektów), import danych (z formatu LAS, ASCII i innych formatów rastrowych) oraz eksport (chmury punktów, generowanie rastrów z danych LiDAR). Ponadto moduł ten umożliwia wizualizację danych w oknie profilu, klasyfikację danych, a także ograniczenie chmury punktów.

WEB

LiS WEB daje możliwość wykorzystania pakietu LiS w przeglądarce internetowej. Internetowy interfejs posiada możliwość nawigacji w oknie widoku 2D oraz pozwala na korzystanie z dostępnych funkcji oprogramowania (np. takich jak pobieranie danych LiDAR, przetwarzanie), które zawarte są w komponencie LiS MOD. Wszystkie narzędzia udostępnione w module LiS WEB mogą być dostosowane do upodobań użytkownika. Aplikacja zawiera również narzędzia administracyjne pozwalające firmie na sprawne zarządzanie dystrybucją danych zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.