Inercyjny system nawigacji (INS)

W skład inercyjnego systemu nawigacji (INS) montowanego na pokładzie statków powietrznych, wchodzi zazwyczaj tzw. IMU (ang. Inertial Measuring Unit) zbudowany z akcelerometrów oraz żyroskopów. Zadaniem IMU jest rejestracja zmian w trójwymiarowej przestrzeni, samolotu bądź śmigłowca podczas jego lotu. Urządzenie określa niezmiernie precyzyjnie, takie elementy jak: wychylenia kątowe wzdłuż osi XYZ, przyspieszenia oraz czas. Pozwalają one określić przestrzenny wektor przemieszczenia względem przyjętego punktu początkowego w przestrzeni. Zazwyczaj na lotnisku, przed startem samolotu, dokonuje się inicjalizacji pracy przez wprowadzenie pozycji z odczytu odbiornika GPS. Sam odbiornik pozycji NAVSTAR-GPS przekazuje w cyklu co 1 sek. informacje traktowane jako referencyjne w celu wprowadzenia poprawek do akceleratorów IMU, który określa zmiany pozycji w trybie 128 lub 256 Hz, tj. 128 do 256 razy szybciej niż GPS (Hug i in., 2004). Oznacza to, iż bardzo precyzyjne odczyty IMU, przy jednoczesnym wykorzystaniu pozycji GPS (epoka jednosekundowa) podczas inicjalizowania pracy urządzenia oraz korekcji systemu inercjalnego, stwarzają możliwość prowadzenia ciągłych obserwacji położenia samolotu w przestrzeni i to o wiele bardziej precyzyjnych niż w przypadku stosowania tych urządzeń niezależnie. W przypadku chwilowego braku sygnału GPS bądź jego zakłócenia (np. błędy zegara satelitów NAVSTAR, zakłócenie jonosferyczne itp.) funkcję podstawową przejmuje IMU aż do czasu ponownego odbioru poprawnego sygnału GPS. Integracja odbiornika GPS z INS pozwala dla każdej setnej sekundy określić pozycję skanera wysyłającego pod określonym kątem impulsy lasera. Korzystając z różnych trybów pomiarów DGPS pamiętać należy aby stacja bazowa GPS nie znajdowała się dalej niż 30-40 km od skanowanego obszaru. Według norm ISO 19100, względny system pozycjonowania, który jako części składowe wykorzystuje akcelerometry, żyroskopy oraz komputer do określenia współrzędnych punktów lub obiektów względem początkowego punktu odniesienia. button_powrot