Exif Extractor

exif_logo ExifExtractor – proste zarządzanie zdjęciami cyfrowymi i ekstrakcja danych zapisanych w pliku EXIF. Umożliwia generowanie plików KML/KMZ, SHAPE (ESRI), tekstowych (CSV) z nagłówka EXIF z zapisem parametrów GPS (współrzędne, PDOP), kompasu i aparatu (pola formularza memo).

Galeria