Zieleń Miejska – naturalne Bogactwo miasta – Konferencja w Toruniu

W dniach 12-14 października w Toruniu odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU. Prelekcje i dyskusje prowadzone były w trzech blokach tematycznych: wpływ zmian klimatu na tereny zieleni, rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu, znaczenie terenów zieleni w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Podczas konferencji promowaliśmy nową aplikację R3 TREES, a przedstawicielka naszej firmy – dr Katarzyna Bajorek-Zydroń – wystąpiła z prezentacją pt. „Rola zieleni w kształtowaniu jakości powietrza w Krakowie na przykładzie projektu MONIT-AIR”.