Zakończono szkolenie dla grupy IV – edycja II

W dniach 15-17. 7. 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy IV

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

  • Uczelni wyższych
  • Instytucji publicznych
  • Firm komercyjnych.