When I’m Sixty Four – czyli co nowego w Terrasolid

terra2015_150x114Branża technologii komputerowych od momentu jej powstania rozwija się w sposób dynamiczny. Beneficjenci takiego rozwoju wydarzeń – Użytkownicy przyzwyczaili się do tego, że jeszcze nie zdążyli zapoznać się dobrze z jedną wersją oprogramowania, a producenci już oferują nowe produkty – szybsze, wydajniejsze, z rozszerzonymi możliwościami.

Niedawno firma Terrasolid wydała nową 64-bitową wersję oprogramowania. Poza nowymi funkcjami odznacza się możliwością przetwarzania dużo większej liczby danych niż dotychczas.

Mimo, że 64-bitowa wersja oprogramowania Terrasolid rozwijana jest od kilku lat, dopiero teraz została wydana, ze względu na premierę 64-bitowej wersji Microstation – Microstation CONNECT Edition, będącej środowiskiem oprogramowania Terrasolid.

CONNECT Edition różni się od wersji v8, v8i, rzecz jasna, znacznie większą wydajnością (i nie jest to kosmetyczna zmiana, lecz rewolucja w tej dziedzinie), ale także nowym, innowacyjnym interfacem użytkownika, nieprzypominającym tradycyjnego GUI znanego z programów typu CAD, a raczej wszystkim znane narzędzia pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie dużo bardziej intuicyjne i pomijając kwestię zmiany przyzwyczajeń – prostsze i wydajniejsze w obsłudze.

Technologia LiDAR, od zarania boryka się z niewystarczającymi możliwościami oprogramowania w kwestii przetwarzania danych pomiarowych. Jest to oczywiście kwestia charakteru danych, czyli milionów punktów, które poza współrzędnymi niosą ze sobą szereg innych informacji, co stanowi wielkie obciążenie pamięci operacyjnej. Przejście na wersję 64-bitową jest to krok milowy w tej dziedzinie. Poniżej zamieszczone jest porównanie starej i nowej wersji oprogramowania pod kątem ilości wczytywanych do programu punktów.

tabela3

W związku z wprowadzaniem na rynek nowego produktu, firma zaprzestaje rozwijanie wersji 32-bitowej. Jej aktualizacje będą już jedynie odnosić się do poprawy ewentualnych bug’ów programu, natomiast nowe funkcje nie będą dodawane.

Dobrą informacją dla obecnych użytkowników starszych wersji jest to, że wersja 32 i 64 bitowa posiadają tą samą licencję, oznacza to, że każdy odbiorca licencji starszych, mający aktualną usługę maintenance, może na swoim komputerze zainstalować także najnowszą wersję i równocześnie z niej korzystać, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

Spis nowych możliwości produktów Terrasolid (aktualizacja luty 2016):

TerraScan:

 • Obsługa o wiele większej ilości danych jednocześnie
 • Mniej błędów (spowodowanych niedoborem pamięci systemu 32 bit)
 • Większe niż dotychczas możliwości w dziedzinie rozwoju oprogramowania
 • Możliwość korzystania z nowych, intuicyjnych rozwiązać programu Microstation CONNECT Edition
 • Obsługa formatu LAS 1.4, w tym obsługa tzw. „flag”
 • Obsługa formatów LAZ (1.0 – 1.3)
 • Konwersja czasu GPS
 • Konwersja formatu plików projektu
 • Kolorowanie punktów wartością Intensity pozyskaną z pomiarów skanerem wielospektralnym
 • Otrzymywanie punktów na podstawie danych „waveform”
 • Nowości w analizowaniu linii elektroenergetycznych:
  • Raporty HTML z dołączonymi zrzutami ekranowymi
  • Udoskonalenie funkcji wyszukujących zagrażające linii obiekty)
 • Nowe możliwości kolorowania chmury punktów:
  • Klasyfikacja + Intensywność
  • RGB + Intensywność
 • Rozrzedzenie chmury punktów w obszarze podwójnego pokrycia danymi pochodzącymi z dwóch skanerów
  • Uzależnione od lokalnej gęstości pokrycia. Np. dane ze skanera mobilnego dają większą gęstość punktów w obrębie jezdni, natomiast dane ze skanera lotniczego pozyskują dane dla dachów budynków czy daleko od jezdni
 • Manualne i automatyczne łączenie bloków danych
 • Edycja nazwy bloków danych oraz formatu przechowywanych w nich chmur punktów
 • Wygładzenie kolorów RGB chmury punktów (usuwanie szumów w kolorystyce)
 • Klasyfikacja z użyciem poligonów 3D
 • Wprowadzenie opcji pobierania wartości wysokości najbliższego odbicia przy eksporcie modeli terenu do formatów rastrowych
  • Algorytm przypisuje danemu pikselowi wartość wysokości punktu z chmury znajdującego się najbliżej jego środka

TerraMatch:

 • Udoskonalenie funkcji dodawania punktów wiążących
 • Lepsza obsługa dużych zbiorów linii wiążących
 • Dodana edycja sposoby wyświetlania linii wiążących
 • Wprowadzenie ustawień linii wiążących
 • Automatyczna detekcja i usuwanie niepoprawnych linii wiążących
 • Usuwanie nadmiaru linii wiążących w danym obszarze
 • Automatyczna detekcja obszarów, w których występuje niedobór linii nieciągłości

TerraPhoto:

 • Obsługa formatu LAZ
 • Ustawienie dokładności trajektorii lotu
 • Obsługa eksportu Google Earth – geotagi dla plików TIFF
 • Ulepszenie dla tworzenia ortofotomap ukośnych.
 • Przeglądanie surowych obrazów i określanie jakości. W celu wykorzystania lepszych zdjęć do produkcji fotomapy.
 • Automatyczne teksturowanie ścian modeli budynków przy pomocy zdjęć wykonanych z platformy mobilnej.
 • Teksturowanie ścian przy użyciu jednego koloru.
  • Daje dobry efekt dla ścian, na zdjęciach których w pierwszym planie występują obiekty zasłaniające elewację (najczęściej drzewa)
 • Zmniejszanie czytelności zdjęć w obszarze wskazanego poligonu
  • Używane na przykład do „zasłonięcia” treści ortofotomapy na obszarach wojskowych

TerraModeler

 • Możliwość usunięcia tymczasowo wyświetlonego wyniku obliczeń objętościowych

Terrasolid - When I'm 64