Tworzenie geoprzestrzennych plików PDF

MAPublisher logoProgram MAPublisher firmy Avenza pozwala na tworzenie interaktywnych geoprzestrzennych plików PDF Adobe Acrobat. Każdy projekt stworzony w oprogramowaniu MAPublisher może być wyeksportowany do pliku PDF, który przechowuje informacje o układzie współrzędnych i atrybutach danych przestrzennych. Dzięki temu program Adobe Acrobat wzbogaca się o dodatkowe narzędzia analizy, jak wyświetlanie współrzędnych, wyszukiwanie obiektów po nazwie i ich lokalizacja, pomiar odległości, obwodu i powierzchni, czy wyświetlanie tabeli atrybutów dla poszczególnych obiektów. MAPublisher posiada również możliwość importowania geoprzestrzennych plików PDF i GeoPDF. Podczas procesu importu, program skanuje dokument w celu uzyskania informacji na temat osadzonych w nim danych i ich struktury, które następnie są wczytywane do projektu i mogą podlegać dalszej edycji. Przykład geoprzestrzennego pliku PDF stworzonego w oprogramowaniu MAPublisher można pobrać ze strony Avenza. Przegląd przez nowe możliwości geoprzestrzennych plików PDF można obejrzeć na filmie. Aby móc poznać zalety geoprzestrzennych plików PDF należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat 9.x (lub nowszą wersję), Professional lub Reader.