Szkolenie z wykorzystywania oprogramowania ArcGIS w Nadleśnictwie

LP Firma ProGea Consulting przeprowadziła szkolenie z wykorzystania oprogramowania ArcGIS zorganizowane dla Nadleśnictwa Pułtusk. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z funkcjami tego programu – w tym integracji i przetwarzania danych a także wykonywania analiz przestrzennych. Ćwiczenia, wykonywane podczas szkolenia, były ukierunkowane na praktyczne zastosowanie oprogramowania ArcGIS w codziennej pracy pracowników Nadleśnictwa, a dane, z jakich korzystano podczas szkolenia, dobrano tak, aby połączyć efektywność nauki z praktyczną wiedzą konieczną do realizacji działań Nadleśnictwa.