Spotkanie użytkowników i dystrybutorów oprogramowania Terrasolid

W dniach 14 – 18 lutego 2011 roku, w Budapeszcie, odbyło się spotkanie użytkowników i dystrybutorów oprogramowania Terrasolid, w którym uczestniczyli także producenci skanerów laserowych (Riegl), systemów IMU i kamer (IGI), oprogramowania CAD/GIS (Bentley) oraz aplikacji do przetwarzania chmur punktów (GeoCue). 

W dniach 14 – 18 lutego 2011 roku, w Budapeszcie, odbyło się spotkanie użytkowników i dystrybutorów oprogramowania Terrasolid, w którym uczestniczyli także producenci skanerów laserowych (Riegl), systemów IMU i kamer (IGI), oprogramowania CAD/GIS (Bentley) oraz aplikacji do przetwarzania chmur punktów (GeoCue).
Pierwsze 2 dni poświęcono nowościom zaimplementowanym w oprogramowaniu Terrasolid (ver. 011) oraz mobilnym i lotniczym technologiom LiDAR (w tym full waveform). Pozostałe 3 dni stanowiły warsztaty prowadzone na różnych poziomach zaawansowania użytkowników oprogramowania Terrasolid. Spotkanie było także okazją do interesujących dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy firmami specjalizującymi się w pozyskiwaniu danych i ich przetwarzaniu, czy też świadczeniu usług geoinformatycznych a producentami oprogramowania.
W wersji 011 oprogramowania Terrasolid zaimplementowano następujące rozwiązania:
Terrascan 
• wprowadzenie nowego, tzw. szybkiego formatu binarnego ( Fast Binary Format), który pozwala na zdefiniowanie dodatkowych atrybutów chmury punktów, zwiększa szybkość działania na plikach poprzez wczytywanie jedynie wybranych atrybutów (np. intensywności czy klasy) oraz pozwala na redukcję wielkości plików o około 40%;
• automatyczne ustawianie wyświetlania (działa podobnie jak przycięcie histogramu) chmury punktów, w zależności od intensywności lub wysokości dla przeglądanego okna widoku;
• pełne wsparcie dla GPS Standard Time;
• skalowanie intensywności odbicia, oraz
• udoskonalenie funkcji detekcji linii nieciągłości na drogach.
Terraphoto
• poprawa korekcji kolorów;
• wsparcie dla Point Grey (Mitsubishi) oraz Portable Gray Map (Riegl);
• skrócenie czasu pracy z plikami w kompresji ECW;
• import orientacji zewnętrznych zdjęć lotniczych formatów zdefiniowanych przez użytkownika;
• możliwość wyznaczenia artefaktów i stałych elementów (np. część dachu samochodu w MMS) na zdjęciach, które nie będą brane pod uwagę podczas wyrównywania tonalnego zdjęć w przypadku skaningu mobilnego;
• obsługa plików Tiff 16 Bit, oraz
• nowe menu tworzenia cieniowanych map.

Od wersji 011 istnieje możliwość uruchomienia aplikacji Terrasolid w oprogramowaniu PowerMap, PowerCivil oraz MapPowerView.

GALERIA