Spotkanie partnerów Planet w San Francisco

W dniach 26-28 października w San Francisco (Kalifornia, USA) odbywało się spotkanie Planet Partner Summit, czyli pierwsza konferencja partnerów ze wszystkich kontynentów, dystrybuujących zobrazowania satelitarne firmy Planet Labs.  Jeden z założycieli Planet Labs – Will Marshall – a także inni występujący eksperci, odpowiedzialni za projektowanie i budowę nanosatelitów  (3U = 10x10x30 cm) konstelacji Doves, podkreślali przede wszystkim  unikatowość i innowacyjność pomysłu a także rewolucyjną technologię pozyskiwania i udostępniania zobrazowań satelitarnych klientom.

Na spotkaniu ogłoszono, iż przełomie roku 2016/17 konstelacja Doves (Planet) będzie liczyć już ponad 130 nanosatelitów, rozmieszczonych na 2 orbitach okołobiegunowych osiągając tym samym pełną operacyjność. Każdego dnia konstelacja pozyskiwać będzie 150 mln km2 obrazów (4 kanały spektralne RGN + NIR) o stosunkowo wysokiej rozdzielczości (GSD 3.2 m) zapewniając tym samym pełne pokrycie wszystkich lądów. Rewolucyjność pomysłu polega na odejściu od typowej dystrybucji pojedynczych scen satelitarnych. W zamian klientowi oferowany będzie dostęp przez API do aktualizowanych każdego dnia mozaiek umieszczonych na szybkich serwerach Amazon. Klient sam dokonywać będzie wyboru interesujących go obrazów do dalszego przetwarzania na swoim komputerze. Produkt PlanetScope generowany jest na podstawie tysięcy obrazów pozyskiwanych każdego dnia przez nanosatelity Doves i pomimo, iż system nie jest w pełni gotowy, to pojawili się już jego pierwsi odbiorcy o zasięgu krajowym, tj. takie kraje jak USA, Brazylia i Meksyk. W ciągu 2 tygodni września b.r. pozyskano niemal 87% bezchmurnych obrazów wszystkich kontynentów w tym Polski. Zapowiedź pełnej funkcjonalności jaką system uzyska na początku 2017 roku sprawi, iż mozaiki będę aktualizowane codziennie w przypadku bezchmurnej pogody.

Obrazy Planet są podstawą uruchamianych w tych krajach programów monitorowania i zarządzania środowiskiem przez szereg instytucji związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, wojskiem i służbami zarządzania kryzysowego. Podczas spotkania prezentowano liczne rozwiązania technologiczne, bazujące na automatycznej analizie obrazów satelitarnych po stronie serwera aplikacji i jej dalsze udostępniane jako produktów tematycznych (np. wykrywanie zmian, precyzyjne rolnictwo) na urządzeniach mobilnych klienta.

 

Na Planet Partner Summit 2016 nie zabrakło również wyłącznego dystrybutora obrazów Planet w Polsce, tj. firmy  ProGea Consulting z Krakowa.