I spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad PZO dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

 

PZO14 maja 2015 roku w godzinach 16-19 w siedzibie Stowarzyszenia – Koło Gospodyń Wiejskich w Giebułtowie, Giebułtów 19 odbędzie się I spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad PZO dla 4 obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

ProGea Consulting wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza na I spotkanie konsultacyjne związane z trwającymi pracami nad sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053 i Kalina Mała PLH120054 w ramach realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

W programie spotkania przewidziano podzielenie się dotychczasowymi wynikami z realizacji projektu, przedstawienie wstępnych wyników inwentaryzacji przyrodniczych i stanu zaawansowania prac nad planami zadań ochronnych oraz krótka wizyta w obszarze Natura 2000 Giebułtów PLH120051.