Spotkania robocze dotyczące prac nad Projektem Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Babia Góra

W dniach 1 i 2 grudnia 2011 roku odbyła się druga tura spotkań roboczych dotyczących realizowanego, przez firmę ProGea Consulting, projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011. W spotkaniach, które odbyły się w Zawoi i Lipnicy Wielkiej, wzięli udział: koordynator projektu dr inż. Jan Loch, przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Sucha i Nowy Targ, władz samorządowych, kół łowieckich, właścicieli lasów prywatnych i wspólnotowych oraz wykonawcy. W spotkaniu w Zawoi uczestniczyła także Pani Małgorzata Michna – Małopolski Planista Regionalny.

Podczas spotkań przedstawiono skład Zespołu Lokalnej Współpracy. Niezależny ekspert ornitolog – dr inż. Michał Ciach zaprezentował wyniki przeprowadzonej w tym roku inwentaryzacji ornitologicznej. Przedstawił także analizę występowania gatunków będących przedmiotem ochrony, przeprowadzoną na podstawie tegorocznych obserwacji, oraz danych otrzymanych z Babiogórskiego Parku Narodowego (Karty Obserwacji Przyrodniczej) i Nadleśnictw. Przeanalizowano potencjalne zagrożenia i możliwe działania ochronne. Dyskutowano m.in. o możliwym negatywnym wpływie na przedmioty ochrony rozbudowy infrastruktury turystycznej i narciarskiej oraz jaki wpływ na populacje kuraków może mieć prowadzona gospodarka łowiecka.

GALERIA