Sentinel-2A przesłał pierwsze zdjęcia

23 czerwca wczesnym rankiem rakieta Vega wyniosła satelitę Sentinel-2A.

Zaledwie 4 dni później zostały przekazane na Ziemię pierwsze zdjęcia, dające próbkę danych jakie wkrótce będą przesyłane codziennie. Zobrazowania obejmują obszar wybrzeża Francji oraz Włoch, a także dolinę rzeki Pad.

Sentinel-2A jest to drugi satelita europejskiej konstelacji obserwacji Ziemi Copernicus.

 Ma on obrazować Ziemię z wysokości 786 km. Satelita będzie w całości przeznaczony dla pozyskiwania wielo-spektralnych obrazów w zakresie pasma widzialnego i bliskiej podczerwieni. System powinien stanowić naturalną kontynuację misji SPOT5 i LANDSAT. Będzie wyposażony w 13 kanałów spektralnych (dla porównania SPOT ma tylko 5 kanałów). Podstawowy tryb pracy umożliwi zobrazowanie powierzchni w pasie 290 km z rozdzielczością przestrzenną 10, 20 i 60m (w zależności od pasma). Przewidywany jest 10-dniowy czas rewizyty pojedynczego satelity w dowolnym punkcie globu ziemskiego. Czas rewizyty będzie skrócony do pięciu dni po umieszczeniu na orbicie drugiego satelity.