Różaneczniki w lesie sosnowym

W 2014 roku nasza firma prowadzić będzie ocenę stanu zachowania unikatowego stanowiska różanecznika katawbijskiego Rhododendron catawbiense zlokalizowanego w lesie sosnowym na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą (woj. śląskie).

Różaneczniki w Polsce nie występują na stanowiskach naturalnych, popularne są natomiast jako rośliny ogrodowe. Wspomniane stanowisko jest pozostałością szkółki roślin egzotycznych założonej na początku XX w  przez ród Ballestremów. Obecnie prawie 100-letnie krzewy chronione są jako pomnik przyrody.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza stanu zdrowotnego poszczególnych krzewów, ocena hydrologiczna i glebowa stanowiska oraz zaproponowane będą zabiegi pielęgnacyjne.