RapidEye dla Polesia Zachodniego

641_rapid_lublinUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody) zakupił ortofotomapy satelitarne RapidEye dla obszaru 140 000 ha Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. 

Zobrazowania satelitarne RapidEye charakteryzują się 5m pikselem terenowym i rozdzielczością spektralną 5 kanałów (w tym Red Edge oraz NIR). Rewizyta jednego z pięciu satelitów tworzących konstelację RapidEye następuje co 1 dzień co czyni ten system niezwykle wydatnym w pozyskiwaniu zobrazowań dla dużych obszarów w krótkich odstępach czasu.