Projekt SaLMaR

Firma ProGea Consulting, będąca członkiem konsorcjum naukowego, złożonego z placówek naukowych i firm (ze strony polskiej: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza i Główny Instytut Górnictwa; ze strony niemieckiej: Uniwersytet Friedrich-Schiller, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-schung GmbH, Codematix GmbH i GDS GmbH) otrzymała informację o dofinansowaniu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego „Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych” (ang. Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments, akronim SaLMaR), którego koordynatorem po stronie polskiej jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie – MOB.

Jest to jeden z siedmiu projektów badawczych, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany równolegle na terenie Polski i Niemiec i będzie dotyczył zrównoważonego zarządzania zbiornikami wodnymi w tych krajach. Celem projektu jest zlokalizowanie i wskazanie za pomocą hiperspektralnych i termalnych technik teledetekcyjnych źródeł zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz wyznaczenie optymalnych sposobów ich eliminacji. Będą one zweryfikowane w terenie oraz sparametryzowane i zhierarchizowane, z uwzględnieniem wyników klasyfikacji obiektowej (OBIA) obszarów otaczających dany zbiornik. Ponadto, dla badanych zlewni, zostaną wypracowane spójne kryteria ekologiczno-gospodarcze oraz strukturalno-użytkowe umożliwiające ich harmonijny i trwały rozwój.

Firma ProGea Consulting odpowiedzialna będzie za klasyfikację obiektową (OBIA, ang. Object Based Image Analysis) zobrazowań teledetekcyjnych, m.in. wysokorozdzielczych zobrazowań RapidEye oraz obrazów hiperspektralnych AISAWarning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0