Plan ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego

646_2011-01-07 10 50 34W grudniu 2010 roku zakończone zostanie opracowanie „Wykonanie wybranych operatów w ramach prac nad Planem Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego”. 

Zakres prac obejmował wykonanie następujących operatów: – Charakterystyka stanu oraz analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, – Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, – Szczegółowy plan zadań ochronnych i monitoringu na lata 2011 – 2030, – Elementy przyrodnicze o szczególnym znaczeniu dla sieci Natura 2000 obszaru ochrony siedlisk Babia Góra PLH12001, – Elementy przyrodnicze o szczególnym znaczeniu dla sieci Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra PLB120011 (tylko dla obszaru w granicach BgPN) stanowiących część zadania „Przygotowanie projektu planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego”. Projekt planu ochrony opracowywany jest na okres 20 lat, od roku 2011 do roku 2030. Dodatkowo dla wsparcia wykonywania poszczególnych operatów opracowano satelitarny atlas Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych w czerwcu b.r przez RapidEye (piksel terenowy 5m, rozdzielczość spektralna = 5 kanałów w tym 2 w zakresie NIR).