Nowy szybki format plików

Fast Binary Format
Producent oprogramowania Terrasolid w najnowszej wersji swojego produktu (ver. 011) wprowadził nowy system plików zwany – Fast Binary Format (*.fbi). 

Fast Binary Format
Producent oprogramowania Terrasolid w najnowszej wersji swojego produktu (ver. 011) wprowadził nowy system plików zwany – Fast Binary Format (*.fbi).

Pozwala on na zdefiniowanie dodatkowych atrybutów danych LiDAR, takich jak:

– długość odbicia w skanerach full waveform;
– normalność odbicia;
– odległość;
– identyfikator grupy;
– dodatkowy parametr oraz
– wektor normalny.

Dodatkowo zwiększono prędkość wykonywania operacji na danych w formacie Fast Binary Format poprzez zmianę położenia atrybutów w macierzy pliku. Dzięki temu możliwe się jest szybsze wczytanie tylko wybranych atrybutów (zamiast wszystkich zdefiniowanych do danego punktu) oraz ich edycja.

Nowy format pozwala na zmniejszenie rozmiaru plików o 40%.

GALERIA