Nowe PZO i PO dla Natury 2000

Nasza firma podpisała umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie na opracowanie kolejnych projektów z zakresu planowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Tym razem będzie to Plan Zadań Ochronnych dla PLH120086 „Górny Dunajec” w którym szczególną uwagę poświęcimy cennym gatunkom ryb m. in. głowaczowi białopłetwemu i  brzance peloponeskiej, jak również Plan Ochrony dla PLH120094 „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego”, w którym głównym przedmiotem zainteresowania jest podkowiec mały. Prace terenowe rozpoczynamy już jesienią tego roku a ukończenie projektu planowane jest na wrzesień 2014 roku.

nietoperze

fragment ostoi PLH120094, widoczny zbiornik wodny Klimkówka