Nowa wersja oprogramowania Terrasolid

804_Terrasolid

Tegoroczną nowością w rodzinie oprogramowania Terrasolid jest pojawienie się nowych wersji produktów z serii „Lite”, które zastępują wersje „Viewer”. Wersje „Lite” posiadają znacznie większa funkcjonalność w porównaniu do starej serii produktów „Viewer”.

Tegoroczną nowością w rodzinie oprogramowania Terrasolid jest pojawienie się nowych wersji produktów z serii „Lite”, które zastępują wersje „Viewer”. Wersje „Lite” posiadają znacznie większa funkcjonalność w porównaniu do starej serii produktów „Viewer”.
Program TerraScan Viewer został zastąpiony przez TerraScan Lite, który posiada opcje dostosowania i konwersji do geoidy. Został wyposażony w możliwość generowania modeli i manualną korekcję klasyfikacji oraz wektorów budynków.
Aplikacja TerraModeler Field została zastąpiona programem TerraModeler Lite. Natomiast TerraPhoto Lite będzie pełniło funkcję TerraPhoto Viewer, jednak daje on możliwość wykonywania animacji (przelotów), renderowania grafiki, korekcji kolorów oraz edytowania linii mozaikowania.