Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum

Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum prowadzony przez naszą firmę, jest częścią większego projektu pt. „Monitoring skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu LIFE Pieniny PL.” 

W ramach prac oceniona zostanie skuteczność zabiegów z zakresu ochrony czynnej na siedlisku pszonaka pienińskiego, na wzgórzu czorsztyńskim. Monitoring taki jest konieczny do określenia optymalnych warunków rozwoju gatunku oraz możliwości zasiedlenia przez niego nowo powstałych siedlisk oraz tępa regeneracji roślinności murawowej. Zebrane dane pozwolą zweryfikować czy dotychczasowe zabiegi są efektywne i czy przynoszą zamierzony skutek. 

Na ten rok przewidziany jest monitoring stanu wyjściowego. Projekt potrwa do 2017 roku.