MONIT-AIR – wizytacja Norweskiej Agencji ds. Środowiska

Dnia 7 kwietnia przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ProGea Consulting wzięli udział w wizytacji Norweskiej Agencji ds. Środowiska. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych. Podczas spotkania zaprezentowano zrealizowane etapy i postęp prac w projekcie MONIT-AIR w trzech referatach:

„Wykorzystanie metod teledetekcji w projekcie MONIT-AIR” – dr hab. inż. Piotr Wężyk ProGea Consulting,

„ Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanych metod modelowania” – dr Leszek Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

„Komputerowy System Zarządzania Zielenią w Krakowie” – Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Następnie na terenie Plant Krakowskich przedstawiono System Zarządzania Zielenią Miejską R3 TREES na urządzeniach mobilnych, a na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego zademonstrowano działanie sodaru PCS.2000-24, zakupionego w ramach projektu. Na zakończenie wizytacji z Kopca Kościuszki zaprezentowano ukształtowanie terenu miasta i miejsca regeneracji powietrza.