Kosmiczny projekt

W ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, w którym Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiła konkurs dla projektów sektora kosmicznego, nasza  firma otrzymała finansowanie w zakresie budowy aplikacji AgroEye® wspomagającej proces kontroli norm Dobrej Kultury Rolnej obowiązujących w krajach członkowskich UE. Aplikacja ta będzie bazować na klasyfikacji GEOBIA zobrazowań satelitarnych (w tym Sentinel-2) oraz analizach przestrzennych GIS. Aplikacja ma mieć charakter bezpłatny i zostanie przekazana do ESA.