Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską w Warszawie

Dnia 19 maja w Warszawie odbyła się IX Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską. Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli naszej firmy. ProGea Consulting promowała produkt R3 Trees, czyli wysoce specjalistyczne narzędzie służące do zarządzania zielenią miejską na poziomie gminy/miasta/powiatu, integrujące dane przestrzenne z zaawansowanym systemem bazy danych oraz mapą. Zachęcaliśmy tym samym instytucje zarządzające zielenią do wykorzystywania możliwości jakie niosą ze sobą GIS oraz bazy danych w codziennym monitoringu stanu terenów zielonych.
Prezentacja przygotowana przez firmę ProGea Consulting pt. „Innowacyjne technologie geoinformacyjne w zarządzaniu zielenią miejską” wzbudziła zaciekawienie słuchaczy, a stoisko przeznaczone aplikacji R3 TREES cieszyło się zainteresowaniem wśród uczestników konferencji z innych miast.