I spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad PZO dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowiskiej

14 maja 2014 roku w Giebułtowie odbyło się I spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad PZO dla 4 obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowiskiej: Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053 i Kalina Mała PLH120054.
W spotkaniu wzięli udział własciciele działek, które wchodzą w skład obszarów Natura 2000, przedstawiciele Starowstwa Powiatowego w Miechowie, Urzędów Gmin, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małoposlkiego.
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie realizujacy projekt „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” wraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie Panem Rafałem Rosteckim. Prowadzacym spotkanie była Pani Marzenna Nowakowska z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Po przedstawieniu stanu realizacji projektu, podaniu podstawowych informacji o obszarach Natura 2000 i przedmiotach ochrony, omówieniu kolejnych etapów tworzenia planów zadań ochronnych zaprezentowano wyniki dotychczas przeprowadzonych inwentaryzacji. Po wystąpieniach zebrani na spotkaniu dyskutowali nie tylko na tematy związane z wystąpieniami ale także o możliowściach wykorzystania obecności obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.
Pomimo deszczu, który towarzyszył początkowi spotkania, po dyskusji udało się przeprowadzić krótkie wyjśce w teren na obszar Natura 2000 Giebułtów, gdzie kontynuowano dyskusję podczas podziwiania pięknie kwitnących na murawach roślin. Po powrocie z terenu, po dyskuzji w węższym gronie, zakończono spotkanie.