GUGiK też jest na 360, na LP360!

Firma ProGea Consulting została wyłoniona w drodze przetargu na dostawę specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania chmury punktów wraz ze szkoleniem pracowników zajmujących się projektem ISOK.

Przedmiotem zamówienia było oprogramowanie LP360 (QCoherent) dzięki któremu funkcjonalność oprogramowania ArcGIS (Esri) ulega rozszerzeniu w zakresie przetwarzania danych pochodzących ze skanowania laserowego (LiDAR). LP360 zostało zakupione na trzech poziomach zaawansowania licencji jako Basic, Standard i Advanced. Oprogramowanie to pozwala m.in. na kontrolę jakości chmury punktów, a w szczególności na weryfikację poprawności wykonanej klasyfikacji, nadanych atrybutów RGB oraz kontroli wysokościowej chmury punktów. Aplikacja umożliwia wykonywanie trójwymiarowych modeli miast oraz modeli wysokościowych z użyciem linii. Wykorzystanie tej aplikacji da ogromne możliwości w analizach powodziowych dla projektu ISOK. Oprócz oprogramowania LP360 (QCoherent) GUGiK zakupił 3 licencje sieciowe oprogramowania ArcGIS Basic (Esri), 3 licencje sieciowe Spatial Analyst (Esri) oraz 2 licencje 3D Analyst (Esri). W skład zamówienia wchodziła 1 licencja Microstation V8i (Bentley) oraz 15 licencji do zarzadzania plikami.

Dostawie będą towarzyszyć szkolenia pozwalające na wykorzystanie danych pochodzących ze skanowania laserowego w środowisku LP360 (QCoherent) dla ArcGIS (Esri) oraz produktów pochodnych w samym oprogramowaniu ArcMap (Esri) i jego rozszerzeniach w kontekście zadań stojących przed pracownikami zaangażowanymi w projekt ISOK.