Babia Góra ma swój atlas satelitarny

W grudniu 2010 w ramach prac nad materiałami do Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego, ProGea Consulting przygotowała cyfrowy Atlas Satelitarny BgPN. Powstał on w oparciu o aktualne obrazy pochodzące z systemu 5 satelitów firmy RapidEye, zarejestrowane w sierpniu 2010 r. Zobrazowania obejmują Babiogórski Parku Narodowy oraz najbliższe obszary Natura 2000.

Technologia RapidEye charakteryzuje się rozdzielczością przestrzenną obrazów na poziomie 5.0m; rozdzielczością spektralną 5 kanałów, rozdzielczością radiometryczną 11 bit (zapis do 16 bit) oraz rozdzielczością czasową 1 dnia. Dzięki wykorzystaniu zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) oraz tzw. „czerwonej krawędzi” (pasmo „red-edge”) obrazy RapidEye dostarczają cennych informacji leśnikom (np. o dominującym składzie gatunkowym lasów, stanie zdrowotnym d-stanów, pożarach, gradacjach), botanikom (zbiorowiska roślinne), ekologom (korytarze ekologiczne, sukcesja, erozja, itp.) czy rolnikom (stan uprawach, plonowanie). Więcej na temat systemu RapidEye (http://www.rapideye.de/)

GALERIA